pracownik, wozek widłowy

Jakie wyzwania czekają na polskich przedsiębiorców, zatrudniających obcokrajowców? 

Biznes Pieniądze Praca
Udostępnij znajomym

Dziś, gdy coraz więcej obcokrajowców poszukuje pracy w Polsce, warto uświadomić sobie, z jakimi wyzwaniami wiąże się proces zatrudniania pracowników zza granicy. Im większą będziemy mieć wiedzę w tym zakresie, tym sprawniej załatwimy wszystkie formalności i skutecznie wdrożymy nowych pracowników do zespołów.

Jak podaje ZUS, w Polsce pracuje już ponad milion obcokrajowców – na koniec września 2023 r. liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi sięgała 1,112 miliona. Najczęściej obcokrajowców zatrudniają takie branże jak: przetwórstwo przemysłowe, HoReCa, TSL, budownictwo, handel i agencje zatrudnienia – w tych sektorach pracuje w Polsce trzech na czterech cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi. O czym muszą pamiętać pracodawcy podczas zatrudniania pracowników spoza kraju?

Po pierwsze formalności

Przede wszystkim pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi sprawdzić, czy kandydat posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu w Polsce oraz tytuł pobytowy, który uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium Polski. Powinien też sporządzić i przechowywać kopię tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Warto pamiętać, że pracodawca, jako podmiot powierzający wykonanie pracy, musi zapewnić swoim pracownikom warunki zatrudnienia, które są zgodne z polskimi przepisami – podkreśla Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL, agencji pracy tymczasowej, wyspecjalizowanej w łączeniu obcokrajowców z polskimi pracodawcami. Oznacza to, że zatrudnienie może się odbyć na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest zapewnić cudzoziemcowi takie same warunki pracy i płacy oraz rodzaj umowy, jakie zostały określone w wydanym
dla cudzoziemca zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Po drugie komunikacja i integracja

Możliwość swobodnej komunikacji jest z pewnością kluczem dla efektywnej współpracy. Oznacza to, że warto zapewnić pracownikom spoza Polski dostęp do kursów językowych, które choć
w minimalnym stopniu umożliwią porozumiewanie się w języku używanym w miejscu pracy. Oczywiście większość zespołów międzykulturowych porozumiewa się w języku angielskim, jednak zawsze zaleca się pracownikom, by uczyli się też języka używanego w danym kraju. Należy przy tym pamiętać, że kultura komunikacji może różnić się w zależności od miejsca, z którego pochodzi nasz pracownik, a to wymaga elastyczności i zrozumienia ze strony pracodawcy – uściśla ekspertka
z Grupy VIPoL.

Umiejętność skutecznej komunikacji z pewnością ułatwia też integrację, która ma ogromne znaczenie dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu pobytu obcokrajowców w Polsce. Nowe miejsce pracy, nowy kraj, bariery językowe – to wszystko są wyzwania, związane z dostosowaniem się do nowego środowiska. Z tego powodu, aby tworzyć przyjazne, wielokulturowe miejsca pracy, warto organizować spotkania integracyjne, warsztaty wspierające rodziny pracowników, wyjazdy i wyjścia, które pomogą się poznać. Trzeba też zaopiekować się pracownikami zza granicy na co dzień, przydzielając im np. koordynatorów, których zapewniają agencje pracy – uważa Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL. Warto też zadbać o przełamanie barier kulturowych w zespole, na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy i wyciągać z nich wnioski.

Zatrudnianie obcokrajowców to dynamiczny proces, który wymaga stałego doskonalenia i adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Aby nie pogubić się w zawiłościach prawnych, warto rozważyć podjęcie współpracy z agencjami pracy, które specjalizują się w tych zagadnieniach i pilnują, by zatrudnienie pracowników zza granicy odbywało się zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur.  Agencje dodatkowo dbają o potrzeby pracownika związane z jego zakwaterowaniem i transportem, zapewniają kursy językowe, wsparcie psychologiczne dla pracowników, pomagają w rozwiazywaniu bieżących potrzeb. Pracodawcy również mogą liczyć na odciążenie formalne, a także zapewnienie kompetentnych pracowników, którzy sprawdzą się w danej branży i ciągłość zatrudnienia przez cały okres współpracy.

Grupa VIPoL www.vipolgroup.eu – to agencja pracy tymczasowej, która oferuje m.in. leasing unikalnych specjalistów oraz pracowników fizycznych. Firma, działająca na polskim rynku od 2010 roku, zapewniła pracę dziesiątkom tysięcy osób. Zespół tworzą profesjonaliści w dziedzinach HR, zarządzania biznesowego oraz prawa dotyczącego zatrudnienia i legalizacji pobytu obcokrajowców. Misją firmy pod hasłem „Pracujemy razem” jest łączenie ludzi w relacjach zawodowych ponad granicami państw, zapewniając obcokrajowcom szansę na godne życie. Biura grupy VIPoL znajdują się w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie.


Chcesz za darmo opublikować opis i zdjęcia na naszej stronie?

Prześlij opis i zdjęcia na adres e-mail: kontakt@twoja-krynica.pl.

Treść może dotyczyć np.:

  • Twojej atrakcji turystycznej,
  • Twojego biura turystycznego,
  • Twojego pensjonatu - hotelu,
  • Twojego gabinetu lekarskiego,
  • Twojego salonu Spa,
  • Twoje ogłoszenie

Masz inną treść?, możemy ją również opublikować.

Przesyłając treści do publikacji wyrażasz zgodę na ich publikację na stronie Twoja-krynica.pl. Oświadczasz, że przesłane treści są Twoim dziełem i nie naruszają praw osób trzecich. Posiadasz pełne prawa do ich publikacji. Przesłane treści nie naruszają polskiego prawa. Akceptujesz, że strona Twoja-Krynica.pl przyjmuje do publikacji treści w języku polskim i stanowi jedynie platformę utrzymującą przesłane treści, nie jest ich właścicielem i nie ingeruje w ich zawartość, treści są publikowane nieodpłatnie w związku z tym redaktor strony Twoja-Krynica.pl decyduje o sposobie publikacji treści na podstronach. Adres email, z którego zostaną nam przesłane treści jest chroniony prawem i nie udostępniamy go osobą trzecim oraz na stronie Twoja-Krynica.pl, z wyjątkiem sytuacji w której adres email samodzielnie wprowadzą Państwo w treści przeznaczonej do publikacji. Wszelkie zmiany w opublikowanych informacjach odbywają się po kontakcie mailowym, akceptujemy zgłoszenia zmian wysłane wyłącznie z adresów, z których pierwotnie przesłano informacje do publikacji (proszę zachować korespondencje w celu identyfikacji).