IOŚ-PIB_Dlaczego nie powinno dokarmiać się ptactwa chlebem. Wyjaśnia ekspertka z zakresu różnorodności biologicznej

Dlaczego nie powinno dokarmiać się ptactwa chlebem?

Ciekawostki Krynica-Zdrój Porady
Udostępnij znajomym

Wyjaśnia ekspertka z zakresu różnorodności biologicznej

Dokarmianie ptaków pieczywem może wpłynąć negatywnie na ich zdrowie, zwłaszcza w przypadku gatunków związanych z wodą, takich jak łabędzie, kaczki i gęsi. Konsumpcja łatwo dostępnych, wysokokalorycznych pożywek, takich jak chleb, może spowodować deformację skrzydeł w następstwie zwyrodnienia stawów (anielskie skrzydło). Pieczywo zawiera duże ilości soli, do przyjęcia których ptaki nie są przystosowane. To powoduje u nich odwodnienia, biegunki i uszkodzenia nerek.

Anielskie skrzydło objawia się deformacją ostatniego stawu w skrzydle i nieprawidłowym wzrostem piór skrzydłowych w wyniku czego lotki, zamiast układać się wzdłuż linii ciała, ustawione są do niej prostopadle. Wada ta utrudnia, a nawet uniemożliwia ptakom latanie. Wprowadzanie do ich diety kalorycznych pożywek bogatych w węglowodany i białka może przyspieszyć rozwój tej choroby.

Warto jest zastąpić szkodliwe dokarmianie dietą bogatą w naturalne składniki, zawierającą ziarna, nasiona, inne części roślin, gotowane warzywa. Taka dieta wesprze nie tylko prawidłowy rozwój skrzydeł, ale także dobry stan zdrowia ptaków.

Jeśli widzimy chorego dzikiego ptaka, na przykład ze zdeformowanym skrzydłem, możemy to zgłosić do straży miejskiej lub gminy. W dużych miastach funkcjonują azyle dla ptaków, gdzie specjaliści udzielą nam wskazówek jak postępować z chorym ptakiem. Jeżeli w naszej okolicy istnieje pogotowie dla ptaków – zgłośmy problem i poprośmy o udzielenie pomocy choremu.

Dlaczego warto dbać o ptactwo wodne?

Ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemach wodnych. Żerując tutaj, kontrolują populacje organizmów wodnych i usuwają z wód nadmiar biomasy, a tym samym zmniejszają ich zanieczyszczenie materią organiczną i hamują eutrofizację. Obecność ptaków wodnych jest także ważnym wskaźnikiem dobrego stanu środowiska; ich duża liczba świadczy o bogactwie przyrodniczym siedlisk i niskim stopniu zanieczyszczenia wód. Ponadto przyciągają one uwagę miłośników natury i turystów, co sprzyja edukacji przyrodniczej i wzrostowi świadomości ekologicznej. W związku z tym tak istotna jest troska o ptaki wodne i dobry stan ich siedlisk, realizowana przede wszystkim poprzez ochronę gatunkową i zrównoważone zarządzanie obszarami wodnymi.

Dr Bożena Kornatowska, ekspert ds. różnorodności biologicznej, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy


Chcesz za darmo opublikować opis i zdjęcia na naszej stronie?

Prześlij opis i zdjęcia na adres e-mail: kontakt@twoja-krynica.pl.

Treść może dotyczyć np.:

  • Twojej atrakcji turystycznej,
  • Twojego biura turystycznego,
  • Twojego pensjonatu - hotelu,
  • Twojego gabinetu lekarskiego,
  • Twojego salonu Spa,
  • Twoje ogłoszenie

Masz inną treść?, możemy ją również opublikować.

Przesyłając treści do publikacji wyrażasz zgodę na ich publikację na stronie Twoja-krynica.pl. Oświadczasz, że przesłane treści są Twoim dziełem i nie naruszają praw osób trzecich. Posiadasz pełne prawa do ich publikacji. Przesłane treści nie naruszają polskiego prawa. Akceptujesz, że strona Twoja-Krynica.pl przyjmuje do publikacji treści w języku polskim i stanowi jedynie platformę utrzymującą przesłane treści, nie jest ich właścicielem i nie ingeruje w ich zawartość, treści są publikowane nieodpłatnie w związku z tym redaktor strony Twoja-Krynica.pl decyduje o sposobie publikacji treści na podstronach. Adres email, z którego zostaną nam przesłane treści jest chroniony prawem i nie udostępniamy go osobą trzecim oraz na stronie Twoja-Krynica.pl, z wyjątkiem sytuacji w której adres email samodzielnie wprowadzą Państwo w treści przeznaczonej do publikacji. Wszelkie zmiany w opublikowanych informacjach odbywają się po kontakcie mailowym, akceptujemy zgłoszenia zmian wysłane wyłącznie z adresów, z których pierwotnie przesłano informacje do publikacji (proszę zachować korespondencje w celu identyfikacji).